شورای سیاستگذاری سازمان سما استان گیلان

سما رشت سازمان سما رشت سازمان سما شورای سیاستگذاری شورای سیاستگذاری سازمان سما شورای سیاستگذاری سازمان سما استان گیلان شورای سیاستگذاری سازمان سما استان گیلان

سازمان سما

سازمان سما استان گیلان

۱۴۰۰ سه شنبه ۱۲ مرداد

برگزاری جلسه شورای هماهنگی معاونان سما واحدهای دانشگاهی استان گیلان

جلسه شورای هماهنگی معاونان سما واحدهای دانشگاهی استان گیلان به میزبانی آموزشکده سما تالش روز یکشنبه مورخ هشتم اسفند ماه برگزار گردید. 
 

در این جلسه که با حضور جناب آقای دکتر صابری، دبیرمحترم شورای نظارت و هماهنگی سما استان گیلان و دکتر سیدترابی ریاست  واحد تالش و  معاونان سما واحدهای استان  برگزار شد، مباحث مهمی از جمله بحث و تبادل نظر درخصوص محورهای شش گانه ارتقای برند و ایجاد آموزشکده های سما در مناطق محروم مورد بررسی قرار گرفت.
 
 

ضمناً از سوی آقای صیادنیا، رئیس آموزشکده سما تالش از جناب آقای دکتر صابری از اینکه سما تالش  را به میزبانی پذیرفتند، تشکر و قدردانی شد.

دیدگاه کاربران

در حال حاضر هيچ نظری برای نمایش موجود نيست

ارسال دیدگاه