شورای سیاستگذاری سازمان سما استان گیلان

سما رشت سازمان سما رشت سازمان سما شورای سیاستگذاری شورای سیاستگذاری سازمان سما شورای سیاستگذاری سازمان سما استان گیلان شورای سیاستگذاری سازمان سما استان گیلان

سازمان سما

سازمان سما استان گیلان

۱۴۰۰ سه شنبه ۱۲ مرداد

آموزشکده سما واحد رودبارآقای عبدالرضا فخردار رئیس آموزشکده فنی و حرفه ای سما واحد  رودبار می باشد . این واحد از سال 1383  فعالیت خود را آغاز نموده است .

آموزشکده : 

 

شماره تماس : 4-34620950-013