شورای سیاستگذاری سازمان سما استان گیلان

سما رشت سازمان سما رشت سازمان سما شورای سیاستگذاری شورای سیاستگذاری سازمان سما شورای سیاستگذاری سازمان سما استان گیلان شورای سیاستگذاری سازمان سما استان گیلان

سازمان سما

سازمان سما استان گیلان

۱۴۰۰ سه شنبه ۱۲ مرداد

ارتباط با ما

 ملاقات عمومی با دبیر شورای نظارت و هماهنگی سازمان سما
 استان گیلان


روز سه شنبه هر هفته

جهت هماهنگی با شماره 32131612 - 013  تماس حاصل فرمایید .آدرس ایمیل شورای نظارت و هماهنگی :

letters@guilansama.org
guilansama.shora@gmail.com

تلفن : 32161312 - 013
تلفکس : 32131613 - 013
تلفن گویا : 32110184 - 013 

آدرس : رشت - گلسار - خیابان شهید بخت پسند - کوچه خورشید- آموزشکده فنی و حرفه ای سما واحد رشت - طبقه چهارم

صندوق پستی : 4195 - 41635
کد پستی : 86637-41638