شورای سیاستگذاری سازمان سما استان گیلان

سما رشت سازمان سما رشت سازمان سما شورای سیاستگذاری شورای سیاستگذاری سازمان سما شورای سیاستگذاری سازمان سما استان گیلان شورای سیاستگذاری سازمان سما استان گیلان

سازمان سما

سازمان سما استان گیلان

۱۴۰۰ سه شنبه ۱۲ مرداد

مسئول دفتر و روابط عمومی

حسین هندی

مدرک تحصیلی : کارشناس ادبیات فارسی 

سوابق اجرایی : 
معاون دبستان پسران سما واحد رشت
مسئول دفتر و روابط عمومی آموزشکده فنی و حرفه ای  سما واحد رشت
مسئول دوره های کوتاه مدت سما واحد رشت

مسئول دفتر معاونت آموزش های عمومی ومهارتی سما واحد رشت


شماره تماس : 32131612-013
ایمیل : dochar_1356@yahoo.com