شورای سیاستگذاری سازمان سما استان گیلان

سما رشت سازمان سما رشت سازمان سما شورای سیاستگذاری شورای سیاستگذاری سازمان سما شورای سیاستگذاری سازمان سما استان گیلان شورای سیاستگذاری سازمان سما استان گیلان

سازمان سما

سازمان سما استان گیلان

۱۴۰۰ سه شنبه ۱۲ مرداد

معاونت سما واحد آستارا


آقای داور نورمحمدی معاون دانشگاه و رئیس مرکز آموزشی و فرهنگی سما واحد آستارا می باشد . این معاونت از سال 1384  فعالیت خود را آغاز نموده است .

آموزشکده :


شماره تماس : 44833488-44832511- کد013
 
مدارس :


معاونت سما واحد آستارا دارای مؤسسه زبان و آموزشگاه رباتیک  می باشد .