شورای سیاستگذاری سازمان سما استان گیلان

سما رشت سازمان سما رشت سازمان سما شورای سیاستگذاری شورای سیاستگذاری سازمان سما شورای سیاستگذاری سازمان سما استان گیلان شورای سیاستگذاری سازمان سما استان گیلان

سازمان سما

سازمان سما استان گیلان

۱۴۰۰ سه شنبه ۱۲ مرداد

معاونت سما واحد بندر انزلی

 
                  
 
 

 
آقای جواد محمد خواه معاون دانشگاه و رئیس مرکز آموزشی و فرهنگی سما واحد بندر انزلی می باشد .
این معاونت از سال 1378 فعالیت خود را آغاز نموده است .

آموزشکده :

شماره تماس:   1-44504000
مدارس :

معاونت سما واحد بندر انزلی دارای مؤسسه زبان  می باشد .