شورای سیاستگذاری سازمان سما استان گیلان

سما رشت سازمان سما رشت سازمان سما شورای سیاستگذاری شورای سیاستگذاری سازمان سما شورای سیاستگذاری سازمان سما استان گیلان شورای سیاستگذاری سازمان سما استان گیلان

سازمان سما

سازمان سما استان گیلان

۱۴۰۰ سه شنبه ۱۲ مرداد

معاونت سما واحد رشت 
 
  
 


 
آقای محمد نیک پسند معاون دانشگاه و رئیس مرکز آموزشی و فرهنگی سما واحد رشت می باشد . این معاونت از سال 1370  فعالیت خود را آغاز نموده است .
 
آموزشکده :
 
شماره تماس :  60-33119259
مدارس :
 
معاونت سما واحد رشت دارای مؤسسه زبان و آموزشگاه علمی آزاد می باشد .