شورای سیاستگذاری سازمان سما استان گیلان

سما رشت سازمان سما رشت سازمان سما شورای سیاستگذاری شورای سیاستگذاری سازمان سما شورای سیاستگذاری سازمان سما استان گیلان شورای سیاستگذاری سازمان سما استان گیلان

سازمان سما

سازمان سما استان گیلان

۱۴۰۰ سه شنبه ۱۲ مرداد

معاونت سما واحد لاهیجان
 
آقای محسن فلاح راد معاون دانشگاه و رئیس
مرکز آموزشی و فرهنگی سما واحد لاهیجان
می باشد .
این معاونت از سال 1372  فعالیت خود را آغاز
نموده است .آموزشکده :

آدرس سایت آموزشکده سما لاهیجان : Lahijan-samacollege.ir  شماره تماس : 3- 42249501
آدرس سایت آموزشکده سما سیاهکل :  Siyahkal-samacollege.ir  شماره تماس : 6-42328814

 
مدارس :

معاونت سما واحد لاهیجان دارای مؤسسه زبان و آموزشگاه علمی آزاد می باشد .