شورای سیاستگذاری سازمان سما استان گیلان

سما رشت سازمان سما رشت سازمان سما شورای سیاستگذاری شورای سیاستگذاری سازمان سما شورای سیاستگذاری سازمان سما استان گیلان شورای سیاستگذاری سازمان سما استان گیلان

سازمان سما

سازمان سما استان گیلان

۱۴۰۰ سه شنبه ۱۲ مرداد

معاونت سما واحد لنگرود

                                                          
 
آقای امیر زارع بازقلعه معاون دانشگاه و رئیس مرکز آموزشی و فرهنگی سما واحد لنگرودمی باشد .  
این معاونت از سال 1389 فعالیت خود را آغاز نموده است.

 

آموزشکده :
 
شماره تماس :   42525909-013


مدارس :