شورای سیاستگذاری سازمان سما استان گیلان

سما رشت سازمان سما رشت سازمان سما شورای سیاستگذاری شورای سیاستگذاری سازمان سما شورای سیاستگذاری سازمان سما استان گیلان شورای سیاستگذاری سازمان سما استان گیلان

سازمان سما

سازمان سما استان گیلان

۱۳۹۷ جمعه ۲۵ آبان

کارشناس امور اداری و مالی

 
سمیه حسن پور

کارشناس رشته حسابداری
کارشناس ارشد رشته مدیریت بازرگانی

سوابق اجرایی :

- سابقه همکاری با مرکز آموزشی و فرهنگی سما واحد رشت از سال 1386 تا کنون
- ذی حساب و مسئول بودجه دهیاری های بخش مرکزی شهرستان رشت
- مشاور مالی تعاونی مصرف شیلات شهید بهشتی استان گیلان


 

شماره تماس : 33131613-013
ایمیل : somayehhasanpour@ymail.com
mali@guilansama.org