شورای سیاستگذاری سازمان سما استان گیلان

سما رشت سازمان سما رشت سازمان سما شورای سیاستگذاری شورای سیاستگذاری سازمان سما شورای سیاستگذاری سازمان سما استان گیلان شورای سیاستگذاری سازمان سما استان گیلان

سازمان سما

سازمان سما استان گیلان

۱۳۹۹ شنبه ۵ مهر

حضور آتش نشانان در دبستان پسران شعبه دوم رشت

به گزارش روابط عمومی سما واحد رشت، آمـوزش ایمنـی و آتش نشانی توسط آتش نشانان  شهر رشت  برای  دانش آمـوزان پیش دبستان  و دبستان پسران سما  واحد رشت شعبه دوم توسط پرسنل آتش نشانی شهرستان رشت برگزار شد.در این مراسم آموزشی دو تن از پرسنل سازمان آتش نشانی شهرستان رشت  در زمینه آمـوزش ایمنی و آتش نشانی همچون؛ آشنایی با انواع خاموش کننده های دستی، شناخـت انــواع مــواد سوختنی، گاز مونواکسید کربن و خطرات این گاز سمی، نحوه اتصالات وسایل گازسوز برای نوآموزان و دانش آموزان این مدرسه آموزش های لازم را بیان کردند.در ادامه دانش آموزان با موضوع آتش نشانی نقاشی های زیبایی خلق کردند.

دیدگاه کاربران

در حال حاضر هيچ نظری برای نمایش موجود نيست

ارسال دیدگاه