شورای سیاستگذاری سازمان سما استان گیلان

سما رشت سازمان سما رشت سازمان سما شورای سیاستگذاری شورای سیاستگذاری سازمان سما شورای سیاستگذاری سازمان سما استان گیلان شورای سیاستگذاری سازمان سما استان گیلان

سازمان سما

سازمان سما استان گیلان

۱۳۹۹ دوشنبه ۱۱ اسفند

روز دانشجو مبارک

شانزده آذر برهمه دانشجویان  عزیز کلیه مراکز آموزش عالی مبارک
دانشجو یعنی جوانی ،نشاط ،ساختن آینده،سرمایه اصلی  کشور پشتوانه فردا          
دانشجویان عزیز حال که به خاطر شرایط کرونایی از دیدار حضوری شما محروم هستیم و کیفیت کلاسای آنلاین به خاطر ضعف زیرساخت پایین  می باشد ازشما عذرخواهی  و روزتان مبارک                                             
سید شمس شفیعی  دبیر شورای نظارت و هماهنگی سما استان گیلان

دیدگاه کاربران

در حال حاضر هيچ نظری برای نمایش موجود نيست

ارسال دیدگاه