شورای سیاستگذاری سازمان سما استان گیلان

سما رشت سازمان سما رشت سازمان سما شورای سیاستگذاری شورای سیاستگذاری سازمان سما شورای سیاستگذاری سازمان سما استان گیلان شورای سیاستگذاری سازمان سما استان گیلان

سازمان سما

سازمان سما استان گیلان

۱۳۹۹ سه شنبه ۳۰ دي

کارگاه آموزشی سامانه شهریه پورتال جامع مدارس

به گزارش روابط عمومی سما واحد رشت، کارگاه آموزشی سامانه شهریه در پورتال جامع مدارس به همت امور مالی سازمان و همکاران فنی  پورتال جامع  مدارس  با حضور حسابداران مدارس سما استان گیلان به صورت مجازی برگزار شد.طراحی و راه اندازی سامانه شهریه توسط همکاران فنی پورتال جامع  مدارس انجام شد.
این سامانه بر اساس دستورالعمل ها و قوانین مالی دانشگاه آزاد اسلامی و بخشنامه های آموزش و پرورش و متناسب با شرایط مدارس طراحی شده است.با راه اندازی این سامانه، معاونان و مدیران مدارس در هر دوره مالی به اطلاعات یکپارچه برای بهبود عملکرد و ارتقای سیستم خود، دست پیدا می کنند. همچنین  می توان  ارتباط کاملی بین سیستم مالی پرتال و نرم افزار مالی حسابداری برقرار کرد و از این طریق می توان نظارت بیشتری بر عملکرد مالی مدارس داشت.
این کارگاه برای حسابداران استان ها و به صورت مجازی برگزار شد.در این کارگاه ، بیش از 270 نفر از همکاران مالی واحدها ی سراسر کشور شرکت کردند.

دیدگاه کاربران

در حال حاضر هيچ نظری برای نمایش موجود نيست

ارسال دیدگاه