شورای سیاستگذاری سازمان سما استان گیلان

سما رشت سازمان سما رشت سازمان سما شورای سیاستگذاری شورای سیاستگذاری سازمان سما شورای سیاستگذاری سازمان سما استان گیلان شورای سیاستگذاری سازمان سما استان گیلان

سازمان سما

سازمان سما استان گیلان

۱۳۹۷ جمعه ۲۵ آبان

تصاویر آلبوم گزارش تصویری انعقاد تفاهم نامه همکاری شورای سیاستگذاری سما استان گیلان و اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان گیلان