شورای سیاستگذاری سازمان سما استان گیلان

سما رشت سازمان سما رشت سازمان سما شورای سیاستگذاری شورای سیاستگذاری سازمان سما شورای سیاستگذاری سازمان سما استان گیلان شورای سیاستگذاری سازمان سما استان گیلان

سازمان سما

سازمان سما استان گیلان

۱۴۰۰ سه شنبه ۱۲ مرداد

تصاویر آلبوم نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی در بازدید از آموزشکده سما: راه نجات کشور توسعه مراکز علمی و فنی و حرفه ای است